Zawory kulowe do gazu

Ze względu na swój charakterystyczny kształt i powszechne zastosowanie w sprzęcie AGD, zawory kulowe są stałym elementem domowych instalacji wodno-gazowych. Ich zakres zastosowania wykracza poza te obiekty. Te zawory są powszechne i rzadko przeciekają. Są one powszechne w domowych instalacjach.

Zadanie zaworów kulowych

zawory gazowe z filtremZawory kulowe mają jedno zadanie – umożliwiają lub blokują przepływ cieczy lub gazu – ale są używane w kontakcie z wieloma substancjami. Są to: woda gorąca i zimna, gaz, sprężone powietrze, olej i inne elementy niereagujące z materiałami użytymi do wykonania zaworu. Zawory gazowe z filtrem spotyka się na co dzień w instalacjach domowych, ale często stosuje się je tam, gdzie konieczne jest zablokowanie przepływu lub umożliwienie na to. Specjalna konstrukcja zaworu jest niezwykle przyjazna dla użytkownika – aby go uruchomić, wystarczy obrócić joystick o ćwierć obrotu. Wynika to z konstrukcji zaworu, którego sercem jest precyzyjnie wykonana kulka z brązu – wahania w jej idealnym rozmiarze nie przekraczają jednej setnej milimetra. Kula jest następnie pokrywana warstwą chromu, której grubość i dokładność zależy od długości i wydajności zespołu zaworu. Jakość uszczelek wykonanych z wysokiej jakości gumy i teflonu zapewnia długą żywotność zaworu. Z tego powodu takie baterie znajdują się w budynkach mieszkalnych, a także w przemyśle i budownictwie, a także pod wodą. Ograniczeniem domowego zastosowania zaworów kulowych jest ich obecność w instalacjach: wodnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej.

O efektywności ich pracy decyduje między innymi brak zanieczyszczeń wewnątrz układu – każde pęknięte ziarnko piasku lub gruzu może mieć negatywny wpływ na pracę zaworu. W miejscach narażonych na obecność drobnych kruszyw należy stosować krany wyposażone w filtr siatkowy lub tylko filtr znajdujący się bezpośrednio przed zaworem.