Zastosowanie flizu do słomy

Żniwa to okres intensywnej pracy rolników na całym świecie. Występujący w prawdzie w różnych okresach w różnych częściach świata, jest okresem w którym wszyscy rolnicy działają na pełnych obrotach aby zakończyć żniwa przed okresem deszczów. Najczęstszym krajobrazem po żniwach jest ściernisko i pozostawione na molach baloty słomy.

Ochrona balotów za pomocą flizu do słomy

fliz do słomyBaloty słomowe powstałe jako produkt powstały po zebraniu zboża przez kombajny i utworzeniu ich przez snopowiązałki, często muszą czekać długie okresy na polu zanim zostaną wykorzystane do wyścielenia obór i chlewów ze zwierzętami. Narażone są przez ten czas na kiepskie warunki pogodowe, często w okresie zimowym nawet na śnieg. Dlatego niezbędna jest dodatkowa ochrona snopków, balotów i stogów siana przed niekorzystnym środowiskiem. Wykorzystuje się do tego celu geowłókninę zwaną fliz do słomy, która dzięki swojej budowie zapewnia ochronę naszych zapasów słomy. Fliz jest materiałem wodochronnym, a zarazem oddychającym, dzięki czemu stogi są chronione przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem słomy, a jednocześnie przepuszczalność pary flizu zapewnia odpowiednią wentylacje i uniemożliwia gnicie urobku, przez co nadaje się on do wykorzystania przez długi okres. Dodatkowo fliz jest materiałem trudno palnym dlatego w przypadku często ostatnio występujących pożarów stogów siana zapewni dodatkową ochronę przed tym żywiołem. Oczywiście w przypadku celowych podpaleń na niewiele się zda, ale zapewni ochronę w przypadku przenoszonych przez wiatr iskier z innych pożarów, które wybuchły w okolicy. Dzięki czemu w przypadku dużych i rozległych okolicznych pożarów stogów, mamy szanse uchronić nasz dobytek.

Zastosowanie flizu jest swego rodzaju ubezpieczeniem przed utratą słomy poprzez żywioły i warunki pogodowe. Jest to materiał deficytowy, stąd wskazana jest jego dodatkowa ochrona. Jest sprawą bardzo wątpliwą, że uda nam się kupić baloty od innych rolników w przypadku ich utraty, ponieważ jest to materiał który potrzebuje niemal każdy hodowca.