Zamknięte przyczepy jednoosiowe

Każda przyczepa o masie brutto 1 360 kg lub większej musi być wyposażona w hamulce wystarczające do zatrzymania i utrzymania pojazdu. Hamulce rozruchowe są wymagane we wszystkich przyczepach o zarejestrowanej masie ponad 3000 funtów. Dotyczy to każdej przyczepy, naczepy lub innego pojazdu ciągniętego o DMC 3000 funtów.

Masa przyczep jednoosiowych 

przyczepa jednoosiowaCzęsto GVWR i masa całkowita pojazdu (GVW) są uważane za jedno i to samo, ale tak nie jest.. DMC ciężarówki to maksymalny dopuszczalny ciężar określony przez producenta podwozia. DMC jest całkowitą masą ciężarówki i ładunku w danym momencie. Nowa zdolność holowania nowych przyczep jednoosiowych, przegląd pierwszego napędu i 3 ciekawe funkcje. Muszą być wyposażone w hamulce na co najmniej 2 kołach. Niezależny układ hamulcowy nie jest wymagany, z wyjątkiem przyczep połączonych za pomocą 5. koła i sworznia oraz przyczep przewożących materiały niebezpieczne o masie brutto przekraczającej 3000 funtów. Hamulce przyczepy powinny być tak zaprojektowane, aby kierowca pojazdu ciągnącego z kabiny mógł je zastosować. Wszystkie przyczepy o zarejestrowanej masie brutto co najmniej 10 000 funtów. lub więcej, aby mieć odpowiednie hamulce działające na wszystkie koła wszystkich osi. Ponadto OEM przeprowadza rygorystyczne testy w oparciu o wewnętrzne wymagania, które mogą obejmować testowanie całkowitej zdolności hamowania GCWR przy użyciu tylko układu hamulcowego podwozia pojazdu ciągnącego. Jak zauważono w poprzednim artykule, GCWR jest całkowitą masą ciężarówki ciągnącej przyczepę i samą przyczepę. Podwozie samochodu ciężarowego określa prawidłowy GCWR dla bezpiecznego użytkowania pojazdu kombinowanego i przyczepy. Szeroka na 16 stóp przyczepa jednoosiowa jest idealna dla firm zajmujących się kształtowaniem krajobrazu lub każdego, kto musi przewozić dużo ładunku. Ta otwarta przyczepa ma ładowność 5300 funtów. W przeciwieństwie do tego, gdy przyczepa w kombinacji ciężarówka-przyczepa ma dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 10 000 funtów lub mniej, wymagania CDL pozwalają na większą GCWR zarówno dla ciężarówki, jak i przyczepy bez konieczności posiadania licencji CDL.

Na przykład ciężarówka o dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 funtów lub mniejszej może holować przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 10 000 funtów lub mniejszej i nie wymaga od operatora posiadania CDL zgodnie z wymogami krajowymi. Jest to całkowita masa przyczepy i ładunku. Można to ustalić, umieszczając w pełni załadowaną przyczepę na wadze pojazdu.