Wyposażenie porodówki dla loch

 

Producenci rolni zajmujący się hodowlą zwierząt zobligowani są do zapewnienia zwierzętom jak najkorzystniejszych warunków do wzrostu, rozwoju i rozmnażania się. Dobrostan zwierząt hodowlanych jest niezwykle istotnym elementem hodowli dlatego też producentom rolnym stawiane są wysokie wymagania co do warunków technicznych, które panują w budynkach inwentarskich. Odpowiednie warunki techniczne mają wpływ zarówno na dobry dalszy rozwój młodych jak i bezpieczeństwo hodowcy.

Kojce porodowe – podstawowy element porodówki

kojec porodowyMiejsce, w którym prosięta przychodzą na świat powinno spełniać szereg wymagań. Już pierwsze godziny życia będą miały wpływ na dalszy rozwój prosiąt. Dlatego istotnym elementem każdej porodówki są odpowiednie kojce porodowe. Muszą one spełniać  określone wymogi. Muszą w pełni zaspokoić różne wymagania zarówno loch jak i prosiąt czyli dwóch grup technologicznych. Poza najistotniejszym wymogiem jakim jest łatwość dostępu prosiąt do sutków lochy muszą spełniać jeszcze inne wymagania. A mianowicie chodzi o takie elementy jak ochrona przed przygnieceniem przez lochę, stały dostęp do czystej wody dla lochy i prosiąt oraz łatwość w podawaniu pasz ( koryto dla lochy, karmniki dla prosiąt) oraz łatwość w utrzymaniu odpowiedniej higieny. Dla ograniczenia strat ważne jest także zapewnienie prosiętom odpowiedniej temperatury otoczenia. W miarę możliwości pomieszczenia przeznaczone na porodówkę winno znajdować się w osobnym budynku bądź odpowiednio wydzielonej części budynku. Ma to ograniczyć możliwość przenoszenia ewentualnych zarazków od pozostałej części stada. Każda z części kojca porodowego powinna być wyposażona w poidło oraz koryto dla lochy a karmnik na paszę suchą. Dodatkowo w części dla prosiąt grzejna płyta podłogową bądź promiennik podczerwieni. Wytrzymały kojec porodowy może mieć różne typy. Występują rodzaje takie jak ściółkowe z podłogą pełną, bezściółkowe z podłogą ażurową lub mieszane, w których część podłogi jest z podłogą ażurową, a część pełna oraz przykryta ściółką. Wybór odpowiedniego kojca jest istotny ponieważ najczęstszą przyczyną przygniatania prosiąt są niewłaściwe warunki w kojcach porodowych. Zaobserwowano, iż locha znajdująca się w kojcu porodowym pokrytym ściółką, przed porodem ma możliwość stworzenia sobie gniazda porodowego dzięki czemu są one uważniejsze i bardziej zwracają uwagę na sposób w jaki się układają do karmienia. Niejednokrotnie potrafi też być bardzo agresywna słysząc pisk młodych np. podczas szczepień. Kojec porodowy z pewnością chroni też hodowcę przed agresywną lochą .

Zapewnienie lochom i prosiętom dobrych warunków z pewnością będzie miało duży wpływ na późniejszy rozwój młodych a także na dalsze możliwości produkcyjne loch. Nieodzownym elementem przemawiającym ze tworzeniem porodówek wyposażonych w kojce porodowe jest również wygoda dla producenta rolnego. Tego typu rozwiązania zdecydowanie ułatwiają zadbanie i doglądanie zarówno młodych jak i lochy. Ułatwiają takie zabiegi jak szczepienia. Zapewniają bezpieczeństwo młodym jak i hodowcy gdyż niejednokrotnie locha słysząc pisk młodych potrafią być bardzo agresywne.