Ukraińcy na polskim rynku pracy

Na polskim rynku pracy jest coraz więcej obcokrajowców. Przyjeżdżają do nas Bengalczycy, Wietnamczycy, Nepalczycy, Filipińczycy, Mołdawianie, Gruzini oraz Białorusini. Żadna z tych nacji nie ma szans na przeniesienie do Polski w takiej skali, w jakiej zrobili to przez ostatnie lata pracownicy z Ukrainy. Szacuje się, że pracowników z Ukrainy może być w tym momencie w Polsce nawet do 1,5 miliona osób.

Możliwości pracy dla Ukraińców

rekrutowanie pracowników z ukrainyPrzeciętne wynagrodzenia na Ukrainie wynosi 10971 hrywien. W przeliczeniu na złotówki jest to równowartość 1732 złotych. Jest to prawie trzykrotnie niższe przeciętne wynagrodzenie niż w Polsce. Tymczasem minimalne wynagrodzenie, ustawowo przyjęte przez ukraiński parlament wynosi 4173 hrywien, czyli 658 złotych. To również, prawie trzykrotnie mniej niż w Polsce. Ukraińcy decydują się na przyjazd do Polski głównie ze względów finansowych oraz ze względów bezpieczeństwa. Ukraina jest rozdarta wewnętrznie poprzez konflikt na wschodzie Ukrainy. Niepewność polityczna, w połączeniu z bardzo wysoką korupcją sprawiają, że Ukraińcy boją się o swoją przyszłość i chcą ją sobie zapewnić w oparciu o godne zarobki i godne życie w Polsce. Polska oferuje im duże możliwości pod względem rozwoju. Rekrutowanie pracowników z Ukrainy opiera się głównie na rekrutacji pracowników niewykwalifikowanych, którzy bardzo dobrze radzą sobie w takich segmentach rynku pracy, jak: produkcja, pomoc w budowlance, prace w logistyce. Większość Ukraińców płynnie porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim, co daje możliwość zatrudnienia ich w sektorze usług, w postaci konsultantów obcojęzycznych, sprzedawców usług na rynki wschodnie, a także w roli tłumaczy w negocjowaniu spraw biznesowych na rynkach wschodnich. Rekrutowanie odbywa się zatem w dwóch wymiarach: poszukiwaniu pracowników niewykwalifikowanych oraz poszukiwaniu pracowników wykwalifikowanych.

42 milionowy naród ukraiński wybiera Polskę jako główny cel emigracji zarobkowej. Polska, od roku 2014 przyjmuje również imigrantów ukraińskich z ogarniętego pożogą wojenną Donbasu. Ludzie Ci, nawet uzyskawszy status uchodźcy chętnie podejmują pracę w naszym kraju. Dla Ukraińców jesteśmy krajem zbliżonym językowo oraz zbliżonym kulturowo, stąd nie mają oni przeszkód w porozumiewaniu się w naszym kraju.