Ukraińcy na polskim rynku pracy

Niepozorne źródło wiedzy

Ukraińcy na polskim rynku pracy

Na polskim rynku pracy jest coraz więcej obcokrajowców. Przyjeżdżają do nas Bengalczycy, Wietnamczycy, Nepalczycy, Filipińczycy, Mołdawianie, Gruzini oraz Białorusini. Żadna z tych nacji nie ma szans na przeniesienie do Polski w takiej skali, w jakiej zrobili to przez ostatnie lata pracownicy z Ukrainy. Szacuje się, że pracowników z Ukrainy może być w tym momencie w Polsce nawet do 1,5 miliona osób.

Możliwości pracy dla Ukraińców

rekrutowanie pracowników z ukrainyPrzeciętne wynagrodzenia na Ukrainie wynosi 10971 hrywien. W przeliczeniu na złotówki jest to równowartość 1732 złotych. Jest to prawie trzykrotnie niższe przeciętne wynagrodzenie niż w Polsce. Tymczasem minimalne wynagrodzenie, ustawowo przyjęte przez ukraiński parlament wynosi 4173 hrywien, czyli 658 złotych. To również, prawie trzykrotnie mniej niż w Polsce. Ukraińcy decydują się na przyjazd do Polski głównie ze względów finansowych oraz ze względów bezpieczeństwa. Ukraina jest rozdarta wewnętrznie poprzez konflikt na wschodzie Ukrainy. Niepewność polityczna, w połączeniu z bardzo wysoką korupcją sprawiają, że Ukraińcy boją się o swoją przyszłość i chcą ją sobie zapewnić w oparciu o godne zarobki i godne życie w Polsce. Polska oferuje im duże możliwości pod względem rozwoju. Rekrutowanie pracowników z Ukrainy opiera się głównie na rekrutacji pracowników niewykwalifikowanych, którzy bardzo dobrze radzą sobie w takich segmentach rynku pracy, jak: produkcja, pomoc w budowlance, prace w logistyce. Większość Ukraińców płynnie porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim, co daje możliwość zatrudnienia ich w sektorze usług, w postaci konsultantów obcojęzycznych, sprzedawców usług na rynki wschodnie, a także w roli tłumaczy w negocjowaniu spraw biznesowych na rynkach wschodnich. Rekrutowanie odbywa się zatem w dwóch wymiarach: poszukiwaniu pracowników niewykwalifikowanych oraz poszukiwaniu pracowników wykwalifikowanych.

42 milionowy naród ukraiński wybiera Polskę jako główny cel emigracji zarobkowej. Polska, od roku 2014 przyjmuje również imigrantów ukraińskich z ogarniętego pożogą wojenną Donbasu. Ludzie Ci, nawet uzyskawszy status uchodźcy chętnie podejmują pracę w naszym kraju. Dla Ukraińców jesteśmy krajem zbliżonym językowo oraz zbliżonym kulturowo, stąd nie mają oni przeszkód w porozumiewaniu się w naszym kraju.