Ukraińcy i proces rekrutacji w Ukrainie

Jeżeli zastanawiałeś się w jaki sposób wygląda proces zatrudniania pracowników z Ukrainy to dobrze trafiłeś. Pracownicy z Ukrainy są obecnie największą mniejszością narodową zamieszkującą Polskę. W skali naszego funkcjonowania jako niepodległego kraju po 1989 roku jest to największa tego typu emigracja związana zarówno z terminem uchodźstwa jak i z terminem imigracji zarobkowej do naszego kraju. Jest to również ogromne przedsięwzięcie dla firm z branży HR.

Model rekrutacyjny polskich agencji na Ukrainie

agencja zatrudniająca pracowników z ukrainyOtwarcie się na bezwizowy ruch transgraniczny dla obywateli Ukrainy w roku 2017 było drugim przełomem dla rynku agencji zatrudnienia. Pierwszym, był wybuch wojny na wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu w marcu 2014 roku oraz poprzedzające te wydarzenia, zajścia na kijowskim planu Niepodległości. Ukraińcy chcieli innej, nowej rzeczywistości dla siebie i dla swoich bliskich. Agencja zatrudniająca pracowników z Ukrainy ma zazwyczaj swoje filie bądź współpracujące agencje pośrednictwa pracy na Ukrainie. Agencja w Polsce zleca agencji na Ukrainie pozyskanie określonej liczby osób zainteresowanych pracą w danej firmie i spełniających określone przez pracodawcę i polską agencję wymagania. Początkowo, całym procesem rekrutacyjnym zajmuje się agencja ukraińska. Po wstępnym wytypowaniu kandydatów, ich dane są przekazywane do agencji w Polsce. Agencja w Polsce, po konsultacji z pracodawcą i weryfikacji tożsamości oraz kompetencji kandydatów do pracy, zleca stronie ukraińskiej podpisanie umów o pracę na okres próbny. Wówczas, na podstawie ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Ukrainą, pracownicy przyjeżdżają do Polski. W zależności od pracodawcy przejazd opłacony będzie przejazd pracowników do Polski i zakwaterowanie na okres pracy na czas próbny. Pracodawca, w konsultacji z agencją zatrudniającą pracowników z Ukrainy oświadcza przed Urzędem Pracy, że powierza pracę cudzoziemcom. Na tej podstawie pracownicy z Ukrainy mogą przebywać w Polsce przez 6 miesięcy bez konieczności innego legalizowania swojej pracy. Muszą jedynie uzyskać potwierdzenie legalizacji swojego pobytu po okresie 3 miesięcy.

Jest to jedynie jeden z wielu sposobów funkcjonowania agencji pośrednictwa pracy zajmującej się współpracą z pracownikami z Ukrainy. Sposobów jest wiele, zarówno pod względem pozyskiwania pracowników do pracy dla polskiego pracodawcy jak i sposobów na legalizację pracy i ich pobytu w naszym kraju.