Szalunki do wykopów

Budownictwo jest dziedziną wymagającą ogromnych nakładów różnorodnego sprzętu i urządzeń mechanicznych. Bez tego nie byłaby możliwa realizacja żadnych zleceń budowlanych tym bardziej, że od firm budowlanych wymagane jest bardzo wysokie tempo prowadzonych prac. Chodzi też o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wykonującym swoje obowiązki. Przykładem połączenia tych  dwóch interesów jest zabezpieczanie wykopów.

Nowoczesne systemy szalowania wykopów

odpowiednie zabezpieczenie wykopówSzalowanie wykopów ma ogromne znaczenie dla właściwego prowadzenia wszelkich prac inżynieryjnych, budowlanych czy związanych z bieżącymi naprawami podziemnych instalacji. Krótko mówiąc nie można ich wykonać bez odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego. Po wykonaniu wykopu należy go odpowiednio zabezpieczyć przed oberwaniem się mas grunty i zasypaniem. Szalunki mają za zadanie ochronić pracujących w wykopie ludzi, sprzęt oraz przedmiot wykonywanej pracy. Dlatego też producenci szalunków opracowali niezawodne systemy szalowania oparte na modułowej budowie. Taka koncepcja pozwala na dopasowanie ilości niezbędnych modułów do głębokości wykonanego wykopu. Różne systemy pozwalają na zabezpieczenie wykopów o pewnej głębokości. Producenci opracowali i dostarczają bardzo różne systemy szalowania przeznaczone do przeprowadzenia bardzo konkretnych, specjalistycznych robót. Najważniejsze jest to, że wszystkie te rozwiązania zapewniają odpowiednie zabezpieczenie wykopów. Korzystając z oferowanych przez producentów systemów szalunkowych można zabezpieczać wykopy wykonane w każdego rodzaju gruncie. Można ich używać w dowolnym miejscu nawet w terenach o wysokim stopni urbanizacji w warunkach bardzo gęstej zabudowy miejskiej. Bardzo ważną z punktu dbałości o bezpieczeństwo pracowników cechą oferowanych systemów szalunkowych jest to, że ich montaż odbywa się bez konieczności schodzenia pracowników do wykopu w celu zakładania szalunków. Odbywa się to najczęściej za pomocą koparki.

Większe wykopy wymagające lepszych zabezpieczeń chroni się za pomocą ściany wykonanej z grodzic. Są one umieszczane w gruncie poprzez wbijanie wibromłotem lub przy zastosowaniu metody statycznej. Przy zastosowaniu jednego z wariantów dostosowanego do potrzeb chwili można bezpiecznie wykonać konieczne prace budowlane, inżynieryjne oraz naprawcze.