Próby wytrzymałości na rozciąganie – zrywarki

 

Ekstensometria to nauka o pomiarze i analizie zmian w liniowych wymiarach materiałów podczas prób rozciągania. Ekstensometr jest przyrządem, który mierzy wydłużenie próbki w celu scharakteryzowania odkształcenia. Zakres zastosowań, w których stosuje się ekstensometry, jest zróżnicowany, a wymagania techniczne dotyczące tych urządzeń są różnorodne. Nie ma jednego urządzenia spełniającego wszystkie potrzeby wszystkich aplikacji.

Jaką zrywarkę użyć?

zrywarkaWymagania dotyczące tensometru, popularnie znanego jako zrywarka, określa się na podstawie właściwości badanego materiału, w tym kształtu i wymiarów, wymagań testowych oraz standardów badań, których należy przestrzegać. Konieczne jest również podjęcie decyzji, czy tensometr można podłączyć bezpośrednio do próbki. Bardzo cienkie próbki, takie jak folie, mogą być wrażliwe na siły zaciskania, podczas gdy próbki drutów o małej średnicy, na przykład, nie mają wystarczającej widocznej powierzchni dla niezawodnych pomiarów bez kontaktu. Wysoka sztywność w początkowym zakresie rozszerzenia, a następnie wysoka plastyczność wymaga więcej niż jednego tensometru. Pierwszy mierzy małe odkształcenia bardzo dokładnie w zakresie elastycznym, a drugi mierzy bardzo duże odkształcenia. Materiały o bardzo gładkich powierzchniach lub wykonane z przezroczystych materiałów nie nadają się do bezkontaktowych pomiarów bez uprzedniego przymocowania znaków pomiarowych na powierzchni próbki. Aby zakwalifikować integralność mierzonego sygnału, standardy wykorzystują terminy ilościowe, takie jak rozdzielczość, odchylenie i niepewność pomiaru. Wymagania dotyczące dokładności pomiarów przedłużenia są zwykle podawane w specyficznych dla aplikacji wymaganiach testowych i normach międzynarodowych. Urządzenia łatwe do skonfigurowania i sekwencje, które można zautomatyzować, redukują czas i wysiłek personelu badawczego. Uproszczone procedury konfiguracji mogą poprawić jakość wyników testu, minimalizując wpływy środowiska oraz błędy związane z pomiarem.

Wybór tensometru do zastosowania w konkretnej próbie rozciągania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, środowisko testowania oraz wymagane standardy testowania, takie jak precyzja pomiaru. Dzięki takim pomiarom możliwe jest przewidzenie zachowania się materiału w danej aplikacji, a także zmniejszenie awaryjności danego produktu.