Narzędzia szczegółowo monitorujące ból

 

Wielu pacjentów zmaga się z przewlekłym bólem, a dolegliwość ta często jest bardzo uciążliwa. Specjalistyczna opieka nad chorymi powinna uwzględniać także monitorowanie natężenia bólu, by skutecznie pomóc osobom cierpiącym. Dolegliwości bólowe bywają bardzo uciążliwe i znacznie pogarszają jakość życia, dlatego często konieczne jest podanie odpowiedniego środka, aby pacjent poczuł się dużo lepiej.

Konieczność szczegółowego monitorowania bólu

szczegółowe monitorowanie bóluPersonel medyczny może wykorzystać różne narzędzia, których zadaniem jest szczegółowe monitorowanie bólu. Jednym z nich metoda, która nazywana jest wizualną skalą analogową, gdzie pacjent może sprecyzować poziom bólu w skali od 1 do 10. Badanie to umożliwia ocenę skuteczności leczenia, którego celem jest eliminacja bólu. Z kolei specjalny monitor, który czerpie dane EKG z kardiomonitora, szczegółowo analizuje otrzymany sygnał, który służy ocenie poziomu analgezji. Można dokonać nieinwazyjnego pomiaru, nie są konieczne dodatkowe czujniku. Wyniki są łatwe do interpretacji, co zawdzięczają prostej cyfrowej skali. Im wyższy wskaźnik, tym pacjent czuje się bardziej komfortowo. Urządzenie to może być stosowane do oceny długotrwałego lub ostrego bólu. Umożliwia to zastosowanie dawek leków tak, by terapia przyniosła pożądane rezultaty. Monitorowanie i leczenie bólu umożliwia ocenę nasilenia dolegliwości po operacji, ważne, by dokonywać go kilka razy w ciągu dnia. Ocena często jest dokonywana na karcie dokumentacji postępowania przeciwbólowego, dzięki czemu możliwa jest ocena skuteczności prowadzonej terapii. Obowiązkiem personelu medycznego jest nie tylko leczenie, ale także zapewnienie komfortu pacjentowi i udzielenie pomocy wówczas, kiedy pojawia się ból. Jest to bardzo ważny element opieki nad chorymi, dlatego ważne jest monitorowanie natężenia bólu. Powinien być on odnotowywany w dokumentacji medycznej, a duże dolegliwości wymagają interwencji lekarza. Tego typu działania powinny być wykonywane nie tylko na oddziałach chirurgicznych, ale także na oddziałach intensywnej terapii, a także oddziałach ratunkowych.

Narzędziem, które służy do pomiaru bólu, jest także skala słowna, przy pomocy której można opisowo ocenić ból. Chory ma przedstawione cyfry, do których przypisane są określenia natężenia bólu. Wykorzystuje się najczęściej pięciostopniową skalę psychometryczną Likerta. Inna metoda wykorzystuje ocenę czterech wskaźników, do których należą nasilenie bólu, częstotliwość jego występowania, częstotliwość zażywania środków przeciwbólowych oraz ograniczenie aktywności ruchowej. Każdy wskaźnik ma mieć przypisane punkty od 0 do 4.