Komu przysługują odszkodowania za błędy medyczne?

Jeżeli podczas pobytu w szpitalu my, lub ktoś z naszej rodziny lub bliskich stanie się ofiarą rażących błędów medycznych ze strony personelu lub lekarzy, istnieje możliwości domagania się zadośćuczynienia za poniesione straty. 

Jak ubiegać się odszkodowań za błędy medyczne?

odszkodowania za błędy medyczneDecydując się na walkę o odszkodowanie medyczne, możemy wybrać drogę sądową lub pozasądową i zwrócić się do komisji orzekającej o błędach medycznych. Zadaniem komisji jest ustalenie czy szkoda jaką poniósł pacjent była spowodowana zdarzeniem medycznym. Pacjenci często decydują się na taki krok, ponieważ jest to tańsze i szybsze niż standardowe postępowanie sądowe. Jednak komisja rozpatruje tylko zdarzenia medyczne, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 roku. Ze względu na górną granicę odszkodowania – 300 000 zł, osobom które ucierpiały wyjątkowo dotkliwie, poleca się wystąpienie na drogę sądową. Odszkodowania za błędy medyczne przyznawane są za zakażenie pacjenta czynnikiem chorobotwórczym, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub w skrajnych przypadkach za śmierć pacjenta, jeżeli spowodowało je niezgodne z aktualną wiedzą medyczną postawienie diagnozy leczenie lub zastosowanie jakiegoś leku. Podczas walki o swoje prawa najlepiej jest zwrócić się o pomoc do którejś z wyspecjalizowanych w takich sprawach kancelarii, aby mieć pewność, że sprawa zostanie przeprowadzona z należytą starannością. 

W ramach odszkodowania możemy ubiegać się zwrotów kosztów finansowych poniesionych na dodatkowe leczenie, rehabilitację, kupione leki, niezbędne badania i wizyty u specjalistów i lekarzy. Obejmuje też przystosowanie mieszkania do nabytej niepełnosprawności a nawet koszty jakie ponieśliśmy w wyniku przygotowania do innego zawodu, jeżeli z powodu błędu lekarskiego utraciliśmy możliwość wykonywania dotychczasowej pracy.