Jak uszczelniać zbiorniki przeciwpożarowe?

Zapewnianie bezpieczeństwa firmy w czasie pożaru jest uzależnione od posiadania odpowiednich zabezpieczeń. Jednym z nich są zbiorniki przeciwpożarowe, które dają stały dostęp do wody potrzebnej do ugaszenia pożaru. Wymagają one jednak odpowiedniego uszczelnienia.

Jaką folię do zbiornika ppoż wybrać?

folia do zbiornika ppożJest wiele sposobów na to, aby zadbać o bezpieczeństwo w przypadku wybuchu pożaru. Jednym z nich są zbiorniki przeciwpożarowe, które dają dostęp ekipom ratowniczym do medium służącego do gaszenia ognia. Może to być woda czy inny środek o właściwościach gaśniczych. Ważne jest aby zbiorniki te były odpowiednio szczelne, aby tracić wraz z upływem czasu zgromadzonej w danym zbiorniku substancji. Do uszczelniania takich zbiorników może posłużyć na przykład folia do zbiornika ppoż, która obecnie jest bardzo popularnym sposobem na uszczelnianie zbiorników. W porównaniu na przykład do pianek i innych środków uszczelniających, za pomocą folii można uszczelniać nawet najdrobniejsze ubytki w ściance zbiornika których nie widać gołym okiem. Jest to szczególnie ważne  w przypadku zbiorników podziemnych, które są najbardziej narażone na rozszczelnienia wynikające z niekorzystnego oddziaływania niekorzystnych temperatur. Folia do uszczelniania zbiorników jest zazwyczaj wielowarstwowa, a każda warstwa jest stworzona z innego materiału o właściwościach uszczelniających. Montaż takich folii powinien być maksymalnie bezproblemowy, tak aby złe ich zamocowanie nie spowodowało, że nie będą odpowiednio spełniać swojej funkcji uszczelniającej.

Zbiorniki przeciwpożarowe są najlepszym sposobem na to, aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie pożarów. Zbiorniki te, aby dobrze spełniać swoje funkcje, muszą być w stu procentach szczelne. Do uszczelniania tych zbiorników warto stosować proste w montażu folie.