Funkcjonalna chmura danych dla przedsiębiorstwa

Proces transformacji cyfrowej sprzyja rozwojowi technologii cloud, dzięki czemu mamy szansę zniwelowania tradycyjnych metod budowania infrastruktury IT poprzez tworzenie baz danych na zdalnych, intuicyjnych platformach dostępu. Takie działania w bezpośredni sposób przekładają się na kreowanie procesów istotnych dla sprawnej realizacji celów biznesowych.

Dlaczego warto zamienić klasyczną infrastrukturę w chmurę?

chmura dla firmDzięki zamianie standardowych oprogramowań na intuicyjną bazę danych online mamy szansę na szybkie i efektywne zmniejszenie kosztów (blisko 44%) oraz odnotowanie wzrostu w kontekście optymalizacji poszczególnych procesów, a co za tym idzie wzrostu rentowności przedsiębiorstwa oraz umacniania jego pozycji technologicznej na zdigitalizowanym rynku. Infrastruktura IT w chmurze danych sprzyja także nawiązywaniu zdalnej współpracy z gronem doświadczonych specjalistów z innych sektorów w danej branży, przez co w pozytywny sposób stymulujemy także rozwój usług z obszaru BPO/SSC, stwarzając nowe możliwości rozwoju organizacji. Profesjonalnie przygotowana chmura dla firm może być także wyposażona w aplikacje typu business intelligence, które w pozytywny sposób przyczyniają się do optymalizacji procesów i wspierają pracowników w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Pojęcie “Industry 4.0.” już chyba na dobre wpisało się w kanon dyskusji związanych z gospodarką, a wnikliwy audyt  przedsiębiorstw w każdym sektorze gospodarki wciąż odgrywa tu znaczącą rolę. Mimo, iż wejście na zdigitalizowany rynek małych i średnich spółek sukcesywnie dobiega końca (obecnie ponad 70% właścicieli firm uważa proces transformacji cyfrowej za zakończony), to celem optymalizacji kosztów oraz budowania spójnej, w pełni przystosowanej do potrzeb organizacji zdalnej infrastruktury IT warto scalić wszystkie dotychczasowe chmury w jedną, w której znajdziemy wszystkie potrzebne aplikacje.

Przejrzysty, intuicyjny system w znacznym stopniu przełoży się na efektywność poszczególnych procesów związaną nie tylko z realizacją projektów, ale także odciąży pracowników z działów HR, dzięki czemu będą mogli poświęcić więcej czasu zadaniom kreatywnym. W pełni dostosowana do potrzeb firmy chmura danych to gwarancja sprawnego wkroczenia w erę digital oraz nieograniczonych możliwości rozwoju na nowych obszarach