Dlaczego pojazd z ADR trzeba dobrze oznakować

Czym są towary uznawane za niebezpieczne? To towary zawierające substancje, które w określonych warunkach mogą zagrażać zdrowiu lub życiu, a także takie, których posiadanie jest zezwolenie wyłącznie na określonych zasadach. Przewóz takich towarów z miejsca na miejsce nie jest rzeczą prostą i wymaga od kierowcy dodatkowych uprawnień i szczegółowych badań lekarskich. Nie każdy może podejmować się tego trudnego i bardzo odpowiedzialnego zadania.

Obowiązek dobrego oznaczenia pojazdu ADR

dobre oznakowanie pojazdu adrOprócz dodatkowych uprawnień i badań lekarskich, kierowca przewożący towary uznawane za niebezpieczne musi pamiętać o ich dobrym oznaczeniu. Normy te regulowane są przez międzynarodową umowę ADR, której podstawą prawną jest między innymi Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 2011 roku. każdy towar posiada swoją klasyfikację i oznaczenie, które powinno znaleźć się na ostrzegawczym prostokącie koloru pomarańczowego. Liczby przedstawione w formie ułamka prostego opisują kolejno właściwości niebezpieczne danego towaru, na przykład czy jest to substancja łatwopalna, czy może żrąca lub silnie trująca i jego konkretną nazwę lub grupę, na przykład benzyna, farby, kleje, i tak dalej. Znajomość tych oznaczeń w sytuacji kryzysowej lub w potrzebie udzielenia komuś pierwszej pomocy może okazać się na wagę złota, dlatego każdy kierowca powinien chociaż ogólnie zapoznać się z listą towarów niebezpiecznych. W naszym kraju ta wiedza nie jest jednak niezbędna, aby poruszać się po drogach publicznych, po których przewożone są też przecież najróżniejsze towary uznawane za niebezpieczne. To ważne informacje, które mogą przydać się ratownikom w trakcie akcji ratunkowej, dlatego istotne jest dobre oznakowanie pojazdu adr. Towary niebezpieczne klasyfikuje się ze względu na główne stwarzane przez nie zagrożenie do jednej z trzynastu klas zagrożenia. Dodatkowo czasem informuje się też o tak zwanych grupach pakowania. 

Chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas codziennie styka się z materiałami niebezpiecznymi. Wielu z nas jest kierowcami, dlatego bardzo ważne jest ich dobre i widoczne oznaczenie, aby w sytuacji zagrożenia życia nikt nie miał wątpliwości co do charakterystyki materiałów, z którymi ma do czynienia. Kiedyś od tego może zależeć ludzkie życie.