Czas pracy kierowców

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować olbrzymie zapotrzebowanie na transport kołowy. Praktycznie wszystkie towary przewożone są drogą lądową. Dokoła nas powstaje coraz więcej firm transportowych oferujących swe usługi w szerokim zakresie. Firmy tego typu muszą spełniać określone warunki a zatrudnieni przez nich kierowcy posiadać niezbędne uprawnienia.

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy?

rozliczanie czasu pracy kierowcyPrzewóz drogowy polega na transporcie rzeczy odbywającym się po drogach publicznych. Aby mógł się legalnie odbywać powinien spełniać określone przepisami normy. Odpowiedzialny za niego jest kierowca, czyli osoba prowadząca pojazd i odpowiedzialna za przewożony transport. Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na drogach wprowadzono przepisy regulujące rozliczanie czasu pracy kierowcy. Czas pracy mierzony jest od jej rozpoczęcia do zakończenia i obejmuje wszystkie czynności składające się na wykonywanie przewozu towarów. Wlicza się do niego czas niezbędny na prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek, obsługę codzienną pojazdu oraz formalności administracyjne. Dzienny okres prowadzenia pojazdu nie powinien przekraczać dziewięciu godzin, w uzasadnionych przypadkach można go przedłużyć do dziesięciu ale tylko dwa razy w tygodniu. Wynika z tego iż tygodniowy czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać pięćdziesięciu sześciu godzin. Po każdym czteroipółgodzinnym okresie jazdy przysługuje kierowcy ciągła przerwa czterdziestopięciominutowa. Niekiedy może ona zostać zastąpiona dwoma przerwami z których jedna nie może być krótsza niż trzydzieści minut.

Musimy pamiętać iż wprowadzona w 2004 roku ustawa regulująca czas pracy kierowcy miała na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach. Obliguje ona firmy transportowe do wywiązywania się z przepisów. Czas pracy kierowcy nadzoruje uprawniony do tego pracownik, najczęściej jest to spedytor. To on wytycza trasę przejazdu transportu i rozlicza czas w jakim powinien się odbyć.